Komunitní projekt pomáhající lokálním podnikatelům a pořadatelům zajímavých akcí
tlačítko

Trocha toho povídání

Uvozovky

Projekt CIFY (dříve Hradec si pomáhá) se zrodil v nelehké době pandemie jako podpora místním podnikatelům. Záhy však překročil své původní hranice a nyní směřuje k celkovému rozkvětu našeho města, což vyústilo v nápad na vývoj mobilní aplikace. Nejen jako dodavatelé, ale i jako spoluautoři a ambasadoři jsme se do tohoto projektu zapojili s nadšením.

Mobilní aplikace CIFY – „City for you“ je klenotem projektu, soustřeďujícím všechny lokální podnikatele a zajímavé akce do jediného místa, přístupného na jedno klepnutí. Uživatelé jsou odměňováni za návštěvy zapojených podniků, a výhledově plánujeme přidat řadu dalších funkcí.

Naše role se v průběhu projektu rozšířila i mimo aplikaci – pomáhali jsme formovat směřování celého projektu, realizovali jsme serverovou část a připravovali mobilní app pro Android i iOS. Kromě toho jsme vytvořili nový web a propagovali soutěžní kampaň pro podporu spuštění aplikace.

Řešili jsme. Stručně.

  • WebDesign
  • Uzamčený interní systém
  • Mobilní aplikace Android a iOS
  • Propojení skrze API
  • Webové stránky
  • Strategie a specifikace projektu
  • Analytika
  • Notifikace
  • Projektový management
Zbývá jediné. Pojďme spojit síly.