Webová aplikace sloužící pro výzkum v rámci identifikace rizikových oblastí v životě seniora
tlačítko

Krátký popis projektu.

Cílem aplikace je identifikovat rizikové oblasti v životě seniora a jeho možné ohrožení násilím nebo zneužíváním ze strany rodinných příslušníků/příslušníka. Aplikace je využívána v denních stacionářích, pečovatelských domech pro seniory, v ojedinělých případech v ordinacích lékaře.

V rámci aplikace je zpracována široká paleta uživatelských rolí tak, aby se podchytila jak část super administrátorská, část konkrétních pracovišť, tak jednotlivých uživatelů/respondentů.

Aplikace funguje na bázi her. Jednotlivé hry jsou ve své podstatě interaktivní formuláře, které mají definovanou logiku v rámci struktury a vyhodnocování s cílem poskytnout potřebné údaje k identifikování potenciálních hrozeb.

Na projektu jsme úzce spolupracovali se zadavatelem, jímž je Institut evaluací a sociálních analýz – INESAN. Po prvotním předání myšlenky jsme převzali otěže v rámci architektury projektu a samotného technického zpracování. Zároveň jsme stáli i v roli technicko-poradenské.

Projekt se vyvíjel více než rok. Součástí bylo i regresní testování.

Zbývá jediné. Pojďme spojit síly.