Webová aplikace sloužící pro výzkum v rámci identifikace rizikových oblastí v životě seniora.

Senior PRO

Krátký popis projektu.

Cílem aplikace je identifikovat rizikové oblasti v životě seniora a jeho možné ohrožení násilím nebo zneužíváním ze strany rodinných příslušníků/příslušníka. Aplikace je využívána v denních stacionářích, pečovatelských domech pro seniory, v ojedinělých případech v ordinacích lékaře.

V rámci aplikace je zpracována široká paleta uživatelských rolí tak, aby se podchytila jak část super administrátorská, část konkrétních pracovišť, tak jednotlivých uživatelů/respondentů.

Aplikace funguje na bázi her. Jednotlivé hry jsou ve své podstatě interaktivní formuláře, které mají definovanou logiku v rámci struktury a vyhodnocování s cílem poskytnout potřebné údaje k identifikování potenciálních hrozeb.

Na projektu jsme úzce spolupracovali se zadavatelem, jímž je Institut evaluací a sociálních analýz – INESAN. Po prvotním předání myšlenky jsme převzali otěže v rámci architektury projektu a samotného technického zpracování. Zároveň jsme stáli i v roli technicko-poradenské.

Projekt se vyvíjel více než rok. Součástí bylo i regresní testování.

Senior PRO

Museli jsme vyřešit.

Framework Symfony
Framework Symfony
WebDesign
WebDesign
Informační architektura
Informační architektura
  • Wireframe
  • Informační architektura projektu
  • Konzultační činnost
  • Pokročilé, interaktivní formuláře
  • Design
  • Uživatelské role
  • Proces vyhodnocování
  • Programování sociogramu
  • Regresní testování
  • a spoustu dalšího
Líbí se Vám naše práce?
Pomůžeme i Vašemu projektu.
Kontaktujte FIRA Media

Chcete pomoct
s vaším projektem?

Ozvěte se mi

Filip Vlkanova

filip@firamedia.cz
739278890