Interní systém pro kontrolu jednotlivých poboček SkiAreálu Špindlerův mlýn a Ski Ještěd.

SkiAreál Špindlerův Mlýn a Ski Ještěd

Představení projektu.

SkiAreál Špindlerův mlýn a Ski Ještěd jsou lyžařská střediska, která se starají o váš prvotřídní lyžařský zážitek a nejen to. Součástí však nejsou pouze sjezdovky, ale i lyžařské školy, infocentra, půjčovny a obchody. A těchto poboček má náš klient desítky. Aby byla zachována co nejvyšší kvalita poskytovaných služeb, bylo potřeba vymyslet sofistikované řešení kontroly. Při takovém počtu poboček je potřeba, aby byl k ruce systém, který bude managementu nápomocen v odhalování nedostatků, kontrole personálu, statistikám a podobně. Proto ze strany klienta vznikl požadavek na vytvoření systému, který bude sloužit pro kontrolu jednotlivých poboček a následné vyhodnocování dat. Vznikla tak unikátní interní aplikace, která zefektivní celkový proces kontroly a hodnocení zaměstnanců, což by mělo vést k poskytování co nejlepších služeb na jednotlivých pobočkách.

SkiAreál Špindlerův Mlýn a Ski Ještěd

Průběh vývoje projektu.

Realizace projektu měla standardní průběh, na který jsme zvyklí i při realizaci jiných interních systémů a aplikací. Klient přišel s požadavky a představami na funkcionality systému. Ty jsme si předali v rámci několika schůzek, které probíhaly jak osobně, tak online. Následně jsme veškeré informace přetavili v technickou specifikaci projektu, upravili strukturu tak, aby byla co nejefektivnější a následně se vrhli na zpracování drátěných modelů systému. Tyto modely reflektují celkovou strukturu projektu, kterou jsme si následně společně prošli a schválili. Na základě těchto podkladů se již mohla roztočit kola vývoje.

SkiAreál Špindlerův Mlýn a Ski Ještěd

Nejprve jsme systém nakreslili, následně oživili a poté začali technicky realizovat veškeré funkcionality. V rámci systému se řešily uživatelské role. Systém disponuje 4-mi, které jsou ještě definovatelné per jednotlivé pobočky. Každá role má své prostředí a vidí pouze informace, které jí náleží. Nad celým systémem vzniklo notifikační centrum, které upozorňuje jednotlivé zaměstnance na důležité informace, například na provedené kontroly. Samotná kontrola probíhá na bázi několika formulářů s definovanými vzorci pro vyhodnocování. Prezentační vrstva dat je zpracována jak textově a procentuálně, tak graficky. Z toho vyplývá i fakt, že v systému je možné daná data filtrovat a vizualizovat dle potřeby. Klient tak může nejen provádět samotné kontroly, ale zároveň vyhodnocovat stav poboček v čase, řešit konkrétní problémy a celkově zlepšovat či udržovat kvalitu na co nejvyšší úrovni.

SkiAreál Špindlerův Mlýn a Ski Ještěd

Museli jsme vyřešit.

Komplexní specifikace a WF
Komplexní specifikace a WF
Design
Design
Responzivita
Responzivita
 • Tvorba komplexní specifikace projektu
 • Drátěné modely (Wireframe)
 • Informační architektura
 • Design
 • Přizpůsobení na všechny typy zařízení (responzivita)
 • Uživatelské role
 • Pokročilé formuláře
 • Vyhodnocovací mechanismy
 • Grafická vizualizace dat
 • Filtrace
 • Notifikační centrum
 • Automatizované e-maily
 • a spoustu dalšího
Líbí se Vám naše práce?
Pomůžeme i Vašemu projektu.
Kontaktujte FIRA Media

Chcete pomoct
s vaším projektem?

Ozvěte se mi

Filip Vlkanova

filip@firamedia.cz
739278890