Konec éry „Klikněte zde“: Nejlepší postupy pro výzvy k akci (CTA)

Obrázek v intru
tlačítko

Více než jen tlačítko

Doba generických a neinspirujících výzev k akci (CTA) je pryč. Dnes je CTA více než jen tlačítko. Je to pozvání k smysluplné interakci. Efektivita CTA nespočívá pouze v estetice, ale především v komunikaci, která má smysl.

CTA, což je zkratka pro "Call to Action", je v marketingu a WebDesignu termín používaný pro prvky, které vyzývají uživatele k provedení určité akce. Tyto prvky mohou být ve formě tlačítek, odkazů, obrázků nebo dokonce textových frází. Cílem CTA je vést uživatele k akci, která je pro něj nebo pro organizaci za webem výhodná. To může být například nákup produktu, přihlášení k odběru newsletteru, stažení e-knihy nebo kliknutí na odkaz vedoucí na další stránku. CTA je klíčové pro konverzní proces, protože pomáhá uživatelům navigovat na webu a usměrňuje je k cílovým akcím. Efektivní CTA je navrženo tak, aby bylo atraktivní a snadno pochopitelné, s jasnou a konkrétní výzvou, co má uživatel udělat. Výzvy k akci jsou často testovány a optimalizovány tak, aby se zjistilo, jaké formulace, barvy, umístění nebo jiné aspekty jsou nejefektivnější v konkrétním kontextu.

Jak text ovlivňuje konverze

Fráze jako „Zjistěte více“ nebo „Klikněte zde“ už nejsou dostačující. Tyto fráze nesplňují potřeby uživatelů a mohou vést k nejistotě. Naopak, popisné texty pro CTA mají řadu výhod. Od lepší čitelnosti, až po zvýšení důvěry uživatelů.

Jak vytvořit dokonalou výzvu k akci

  • Použijte aktivní slovesa a naléhavý jazyk.
  • Použijte osobní zájmena jako „já“, „můj“, „vy“ a „váš“.
  • Buďte struční a jasní.

Čemu se vyhnout

Některé fráze už jsou zastaralé a mohou způsobit zmatek u uživatelů. Například fráze jako „Klikněte zde“ nebo „Čtěte více“ by měly být nahrazeny jasnějšími a informativnějšími alternativami.

Závěr

Výzvy k akci se stávají okny příležitostí, které zvyšují konverzní potenciál webu. Kombinace silného textu, umění přesvědčování a designového umu vytváří CTA, které nejen vedou, ale i angažují a dokáží uživatele „dotlačit“ tam, kam je dotlačit potřebujeme.

Zbývá jediné. Pojďme spojit síly.