Jak jsme pomocí interního systému zvýšili kvalitu poskytovaných služeb o 56%. A nejen to.
uvodni obrazek
tlačítko

Představení Skiareálu a
našeho studia

SkiAreál Špindlerův mlýn a Ski Ještěd jsou lyžařská střediska, která se starají o váš prvotřídní lyžařský zážitek. A nejen to. Součástí nejsou pouze sjezdovky, ale i lyžařské školy, infocentra, půjčovny, lanové dráhy a obchody. A těchto poboček má náš klient desítky.

A protože se chce neustále posouvat a nabízet co nejlepší služby svým návštěvníkům, rozhodl se využívat technologie 21. století.

No a my? My jsme FIRA Media. Digitální studio, které jim s tím pomáhá. Primárně se zabýváme vývojem webů, interní systémů, e-shopů, SaaS nástrojů nebo mobilních a webových appek. (jo a mimochodem, můžeme pomoct i vám...).

Původní a nový stav.

Skiareál samozřejmě prováděl kontroly svých poboček již dříve. Používal k tomu externí aplikaci, která však nesplňovala veškeré požadavky (například neexistoval automatizovaný reporting) a zároveň byla v řadě ohledů uživatelsky nepřívětivá. Proto vznikl požadavek na vytvoření vlastního řešení.

Aby byla zachována co nejvyšší kvalita poskytovaných služeb a co nejvyšší uživatelská přívětivost, bylo potřeba vymyslet sofistikované řešení. Při takovém počtu poboček je potřeba, aby byl k ruce systém, který bude managementu nápomocen v odhalování nedostatků, kontrole personálu, statistikám a reportingu. Po zahájení spolupráce byla zpracována specifikace produktu, která sloužila jako podklad pro vznik unikátní interní aplikace, která zefektivňuje celkový proces kontroly a hodnocení zaměstnanců.

Průběh realizace.

  • Celému vývoji předcházela řada osobních a online schůzek, na kterých jsme si s klientem předali informace nejprve o představě a následně o infromační architektuře a specifikaci aplikace. To je pro tvorbu interních systémů naprosto zásadní.
  • Poté již stála realizace na nás. Osvědčil se i fakt, kdy nám byl dán poměrně velký prostor k vlastní invenci. Celý systém jsme tak navrhli a vyvinuli s ohledem na stanovené cíle a zároveň jsme měli prostor i pro drobná vylepšení navrhovaného flow. Aplikace vznikla v relativně krátkém čase, aniž by to bylo na úkor kvality.

V rámci realizace jsme museli vyřešit tvorbu kompletní specifikace, drátěné modely, informační architekturu, samozřejmě jsme celý systém zpracovávali graficky na míru klientovi, tvořili jsme uživatelské role, pokročilé formuláře, zpracovávali jsme vyhodnocovací a reportovací mechanismy, řešily se filtrace, notifikační centrum nebo automatizované e-maily. Interní systémy jsou však živým organismem a vždy je co rozšiřovat.

Cíle projektu.

  • Zvýšení kvality poskytovaných služeb
  • Snížení časové náročnosti realizace a vyhodnocování kontrol
  • Snížení časové náročnosti v rámci reportingu

Výsledky společného snažení

52% snížení časové náročnosti provádění kontrol
98% snížení náročnosti na zpracování reportů
56% zvýšení kvality poskytovaných služeb

Podání ruky je pro nás závazek a jsme rádi, že můžeme budovat dlouhodobé, úspěšné spolupráce. A co na to klient?

Aplikace vytvořená společností FIRA Media s.r.o. splňuje veškeré předpoklady k hodnocení a organizaci celého skiareálu. V současné podobě této aplikace jsme schopni provádět kontroly obsluhy, hodnotit jednotlivé jejich úkony včetně filtrování a grafického znázornění určeného v procentech a velmi přehledného reportu. Z tohoto hlediska jsme vždy schopni efektivně vidět a řídit jednotlivé segmenty. Celkově stojí aplikace na jednoduchém principu ovládání, s pečlivostí na veškeré detaily. Tato aplikace je pro náš skiareál velkým přínosem a to z hlediska kvality, tak i z hlediska efektivity.
David Kraus
Quality coordinator
Zbývá jediné. Pojďme spojit síly.