Prezentační web a interní systém pro správu zakázek v segmentu energetiky
tlačítko

Trocha toho povídání

Uvozovky

Představujeme rodinnou firmu, která významně přispívá k výstavbě energetické infrastruktury. Tato společnost, úzce spolupracující s giganty jako ČEZ nebo ELTODO, je specializována na kompletní řešení v energetickém odvětví – od projektování po samotnou realizaci.

Původně se naše úloha soustředila na vytvoření reprezentativního prezentačního webu, který by zviditelnil tuto společnost v digitálním prostoru. Avšak kvůli rostoucímu množství zakázek v řádech milionů Kč, bylo zřejmé, že firma potřebuje efektivní systém pro správu těchto zakázek.

Tak vznikla vize interního systému, který by pomohl zaměstnancům lépe sledovat a spravovat celý proces zakázek. Ale tento systém není jen o sledování projektů krok za krokem. Je navržen tak, aby měl široký přesah do dalších oblastí jako je fakturace, ekonomické vyhodnocování, zadávání úkolů, komunikace mezi pracovníky a databáze odběratelů a subdodavatelů.

Tento projekt dokládá naši schopnost přizpůsobit se a vytvořit skutečné hodnoty pro naše klienty. Jsme hrdi, že můžeme podpořit tuto rodinnou firmu v jejich cestě k ještě větší efektivitě a úspěchu.

Řešili jsme. Stručně.

 • Prezentační web
 • Interní aplikace
 • Wireframe
 • Informační architektura
 • Technická specifikace
 • Kompletní dokumentace
 • Správa databází
 • Generování dokumentů
 • Notifikace
 • Uživatelská práva a role
 • Systém pro zadávání úkolů
 • Napojení externích služeb
 • Kalendáře
 • Ekonomické vyhodnocování
 • Generování ekonomických přehledů
 • Vyhledávání
Zbývá jediné. Pojďme spojit síly.